Varför är det viktigt att ha rätt däcktryck?

Det finns flera anledningar till varför det är viktigt att ha rätt däcktryck på sin bil. För det första håller däcken längre, och man minskar risken för allvarliga olyckor. Det är bra att tänka på att det är däckens tryck som bär bilen, inte fälgen eller själva gummit. Luften är alltså viktig.

Nackdelar med att ha för lite däcktryck

En allvarlig nackdel är att däcken kan slitas snabbt. Om trycket är allt för lågt riskerar man också att få punktering och däcken kan dessutom sprängas bara av en mindre sten. Om trycket är olika i däcken kan bilen bli instabil och den kan också börja dra åt olika håll. Det kan skapa olyckor om man inte är beredd på ett plötsligt kast.

Fördelar med att ha rätt mängd däcktryck

Fördelarna med rätt tryck i däcken är många. För det första kommer man att få en lägre bränsleförbrukning. Man slipper också byta däck i förtid bara för att de gamla är utslitna. Förutom det får bilen också bättre köregenskaper.

däcktryck på en bil

Vad gör jag om jag har för lite tryck i däcken?

Många gånger kan man se att däcken har ett för lågt tryck. Det syns tydligast på att däcket blir platt. Om trycket är mycket lågt kan fälgen nästan stå på marken. Men vad gör man om trycket är lågt?

Fyll på luft

Det allra viktigaste är förstås att man fyller på luft så snart som möjligt. Det kan vara klokt att ha en liten kompressor i bilen som kan användas för påfyllning. Om man tror att det låga trycket beror på en punktering får man antingen byta däck och laga det gamla. Om ett reservdäck inte finns kan man fylla däcket med skum och sedan pumpa upp det. Den lagningen håller ofta några kilometer.

Kan man köra med däcket?

Om däckets tryck bara är lite lågt kan man ofta köra en bit på det. Om fälgen däremot nästan är nere i marken och man tydligt hör att det liksom ploppar om däcket bör man omgående stanna bilen. Det finns annars en risk för att både däcket och fälgen går sönder.

Däcktryck

Mätning av däcktryck

Alla som har en bil eller kör en bil bör göra det till en vana att titta över däckens tryck i alla fall någon gång i veckan samt inför eventuella långturer. Men hur mäter man trycket och kan man underlätta det för sig på något sätt?

Att mäta trycket i däcket

Däckets tryck kan enkelt mätas genom att använda sig av en kompressor med ett passande munstycke. Det finns också speciella lufttrycksmätare att köpa för någon hundralapp. Trycket mäts genom att däckets ventilkåpa skruvas av. Munstycket på kompressorn eller mätaren pressas sedan mot ventilen och sedan läses resultatet av.

Hur ofta ska det kontrolleras och kan man underlätta kontrollen?

Hur ofta trycket bör kontrolleras kan variera. Om man kör mycket kan man behöva kontrollera det inför varje körning. När man bara kör ibland kan det vara bra att kontrollera trycket även när bilen står stilla så att däcken inte blir platta. För att underlätta kontrollen finns det ventilhattar med inbyggda tryckmätare. De visar grönt när trycket är bra, gult när det är lite lågt och rött när det är väldigt lågt.